سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

مناقصه تجهیزات دیتاسنتر


شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام دو مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: خرید تجهیزات دیتا سنتر

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 6 تیر ماه 1403

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 16 تیر ماه 1403

تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي یا چک طرح صیاد ثبت شده در سامانه بانکی به مبلغ 4،700،000،000ريال معادل چهارصد و هفتاد میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طریق سایت آسیاتک به نشانی WWW.ASIATECH.IR اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1773 تلفن همراه 09000900239 تماس حاصل نمايند.

 

مدارک:

اسناد مناقصه

پیش نویس قرارداد