سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
4G
TD-LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

خرید میکروداکت


  

  
شركت آسياتک در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام يک مرحله ای براساس شرايط زير اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: خرید میکروداکت

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه لغايت ساعت ۱۷:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

تضمين شركت در مناقصه: يک فقره ضمانت نامه بانكي به مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال معادل سیصد و پنجاه ملیون تومان در وجه شركت انتقال داده های آسياتک با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفی نامه رسمی به ساختمان مركزی آسياتک واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاک ٣٧ مراجعه نمايند.

جهت اطلاع رسانی سایر موارد مربوط به مناقصه درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مناقصه گر در معرفی نامه ضروری می باشد.

ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي ۱۷۷۳ تماس حاصل نمايند.