سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
4G
TD-LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

خرید انواع میکرو کابل فیبر نوری


شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام یک مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 11:۰۰ روز سه شنبه مورخ 16 آبان ماه لغايت ساعت 17:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 17 آبان ماه 1402
مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 17۰۰ روز دوشنبه  مورخ 22 آبان ماه 1402
تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي یا چک طرح صیاد ثبت شده در سیستم بانکی  به مبلغ 20،000،000،000 ريال معادل دو میلیارد تومان  در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفي نامه رسمي  به ساختمان مركزي آسياتك واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاك ٣٧ مراجعه و یا از طریق سایت آسیاتک به نشانی WWW.ASIATECH.IR  اقدام نمايند.
جهت اطلاع رسانی سایر موارد مربوط به مناقصه درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مناقصه گر در معرفی نامه ضروری می باشد.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1774 تلفن همراه 09000900233 تماس حاصل نمايند.

 
الحاقیه شماره یک مناقصه خرید انواع میکرو کابل فیبرنوری به شماره 03-140208

پیرو برگزاری مناقصه خرید انواع میکروکابل فیبرنوری به شماره 03-140208، الحاقیه شماره یک مناقصه نامبرده در سایت آسیاتک به نشانی www.asiatech.ir بارگزاری گردید.
لذا مناقصه گران مکلف به پرینت فایل الحاقیه، مهر و تایید آن می باشند و همچنین بایستی در پاکت (ب) اسناد مناقصه قرار گرفته و در مهلت مقرر به آدرس قید شده در اسناد مناقصه، ارسال نمایند.
عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.
مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1774 و یا شماره همراه 09000900233 تماس حاصل نمايند

مدارک:

اسناد مناقصه

پیش نویس قرارداد

الحاقیه

الحاقیه شماره 2