سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
4G
TD-LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

خرید مودم فیبر


شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام دو مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: خرید مودم فیبر

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 11:۰۰ روز یک شنبه مورخ 1 مرداد ماه لغايت ساعت 15:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 4 مرداد ماه 1402

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 15:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 11 مرداد ماه 1402

تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي به مبلغ 4.500.000.000ريال معادل چهارصد و پنجاه میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفي نامه رسمي به ساختمان مركزي آسياتك واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاك ٣٧ مراجعه نمايند.

جهت اطلاع رسانی سایر موارد مربوط به مناقصه درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مناقصه گر در معرفی نامه ضروری می باشد.

ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1774 تماس حاصل نمايند.