سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

خرید کابل 12 کر


نظر به نیاز آسیاتک در خصوص تامین کابل 12 کر با مشخصات فنی ذیل مستدعی است در صورت امکان تهیه مورد مذکور با شماره تماس 1544 داخلی 1719 ( خانم عباسی) تماس حاصل فرمایید.

موضوع خرید: خرید کابل 12 کر

متراژ مورد نیاز: 100 کیلومتر

مهلت ارسال پیش فاکتور و دیتا شیت : 1402/06/01

ارسال پیش فاکتور و دیتا شیت به آدرس الکتورنیکی : Buy@asiatech.ir


مشخصات فنی:
Micro Cable 12 Core(pengg)) A-DQ(ZN)2YHD-12E9/125G657 .A1250 MICRO CABLE 2,5 MM