سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
4G
TD-LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

عملیات بهسازی (شامل خاک برداری، خاکریزی و تسطیح) زمین پروژه دیتاسنتر آسیاتک واقع در فرودگاه پیام کرج به مساحت تقریبی 7000 مترمربع


 

شركت آسياتک در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام يك مرحله ای براساس شرايط زير اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: عملیات بهسازی (شامل خاک برداری، خاکریزی و تسطیح) زمین پروژه دیتاسنتر آسیاتک واقع در فرودگاه پیام کرج به مساحت تقریبی 7000 مترمربع

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10 روز شنبه مورخ 6 اسفند ماه لغايت ساعت 17 روز دو شنبه مورخ 8 اسفند ماه ١٤٠١

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 13 اسفند ماه ١٤٠١

تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكی و يا سفته به مبلغ 500.000.000 ريال معادل پنجاه میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده های آسياتک با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفی نامه رسمی به ساختمان مركزی آسياتک واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاک ٣٧ مراجعه نمايند.

جهت اطلاع رسانی سایر موارد مربوط به مناقصه درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مناقصه گر در معرفی نامه ضروری می باشد.

ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

مناقصه گران مي توانند برای كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۱۵۴۴ داخی ١٧٧۳ تماس حاصل نمايند.