سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

فراخوان شناسایی پیمانکاران حوزه فیبر    شرکت انتقال داده های آسیاتک تصمیم دارد به منظور اجرای پروژه های آتی خود در استان های خراسان، لرستان، فارس و کرمانشاه، نسبت به شناسایی پیمانکاران توانمند و فعال در منطقه، اقدام نماید. در این راستا از شرکت های دارای قابلیت های ذیل که تمایل به همکاری با ما را دارند دعوت می گردد رزومه و شرح سوابق کاری و امکانات خود را به آدرس ایمیل buy@asiatech.ir ارسال نمایند.

۱: توانمندی در اجرای کلیه امور عملیات شهری وابسته به ایجاد شبکه فیبر نوری شامل: انواع حفاری، ترنچینگ، نصب انواع کابینتهای شهری، Handhole  ، Manhole و ...
۲: توانمندی در اجرای کلیه امور فنی نصب و اجرا (حوزه پسیو) شامل: انواع روشهای فیبر کشی (علی الخصوص شوتینگ)، استانداردهای کابل ریزی، انواع مفصل بندی فیبر نوری، انواع داکت و مایکروداکت، فیوژن، نقشه خوانی FOS، ترمیم و تسطیح معابر و ...
۳: توانمندی در حوزه تست و تحویل شبکه پسیو نوری، شامل: OTDR Test و OMK Test  و ...
۴: توانمندی در تهیه و ارائه نقشه های استاندارد As Built 
۵: طراحی شبکه شهری فیبر نوری و دریافت مجوز های لازم از شهرداری، توانیر، مخابرات، زیرساخت و ...
۶ : تامین تجهیزات پسیو و اکتیو پروژه