+ADSL2 VDSL TD-LTE OWA آسیاتل تماشاخونه باشگاه مشتریان

مزایده فروش


ششرکت آسیاتک یک واحد آپارتمان خود را با سند اداری به متراژ۲۵/۶۹ متر مربع واقع در شهر تهران، خیابان سعدی جنوبی، کوچه شهید خوانساری، بن بست مخابرات، پلاک۱، ساختمان ایران با سند تک برگ به شماره ثبتی ۳۸۹۶۶۵ به مزایده فروش می گذارد.
لذا از متقاضیان درخواست می گردد پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ به واحد تامین شرکت آسیاتک تحویل نمایند.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات
۱۵۴۴ داخلی ۱۷۷۷ و شماره همراه ۰۹۱۹۲۶۰۰۲۶۴ جناب آقای جلالی