سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

مناقصه تابلو برق مرکز داده فرودگاه پیام


شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام دو مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: تامین تجهیزات اجرای خدمات نصب و راه اندازی تابلو برق مرکز داده "فرودگاه پیام"

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 14 بهمن ماه 1402

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 28 بهمن ماه 1402

تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي به مبلغ 15،000،000،000ريال معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طریق سایت آسیاتک به نشانی www.asiatech.ir اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1746 تلفن همراه 09000900235 تماس حاصل نمايند.

 

مدارک:

اسناد مناقصه

پیش نویس قرارداد خرید تجهیزات

پیش نویس قرارداد نصب و راه اندازی