سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

مناقصه خرید کابل های برق


    
شركت انتقال داده های آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام یک مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.

موضوع مناقصه: خرید انواع کابل برق

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 10 تیر ماه 1403

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 20 تیر ماه 1403

تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا چک طرح صیاد ثبت شده در سامانه بانکی به مبلغ 45،000،000،000 معادل چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طریق سایت آسیاتک به نشانی WWW.ASIATECH.IR اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1773 تلفن همراه 09000900239 تماس حاصل نمايند.

 

 

مدارک:

اسناد مناقصه

پیش نویس قرارداد خرید