سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقیه شماره سه مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش دیتاسنتر فرودگاه پیام به شماره 03-140210


یرو برگزاری مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش دیتاسنتر فرودگاه پیام
به شماره 03-140210، الحاقیه شماره سه مناقصه نامبرده در سایت آسیاتک به نشانی www.asiatech.ir بارگزاری گردید.
لازم به ذکر است مناقصه سیستم سرمایش تا تاریخ 11 بهمن ماه تمدید می گردد.
لذا مناقصه گران مکلف به پرینت فایل الحاقیه، مهر و تایید آن می باشند و همچنین بایستی در پاکت (ب) اسناد مناقصه قرار گرفته و در مهلت مقرر به آدرس قید شده در اسناد مناقصه، ارسال نمایند.
عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.
مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1746 و یا شماره همراه 09000900235 تماس حاصل نمايند.

 

مدارک:

اسناد مناقصه