سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان
صدای مشتری
 

ارائه خدمات برتر و کسب رضایت مشتریان همواره از اهداف اصلی شرکت آسیاتک بوده و صدای مشتری آسیاتک راه ارتباطی برای ثبت انتقادات و پیشنهادات مشتریان است تا کارشناسان آسیاتک در اسرع وقت به آنها رسیدگی کنند.