سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان
درخواست خسارت (SLA)

درخواست خسارت (SLA)

خدمات ارائه شده به مشترکین شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.

 

 

درخواست خسارت (SLA)

 

مشترک گرامی، چنانچه فکر می‌کنید در ارائه سرویس‌دهی آسیاتک به شما توافق‌نامه سطح خدمات اجرا نشده است، می‌توانید پس از ورود به پنل کاربری خود در قسمت "درخواست‌ها"، "درخواست خسارت(SLA) "، ضمن اطلاع‌رسانی این موضوع به آسیاتک، جهت دریافت جبران خسارت اقدام فرمایید.

 

موافقت‌نامه زمان کاهش سطح کیفیت شرکت آسیاتک

خدمات ارائه شده به مشترکین شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 
شرح پارامتر مقدار تعهد آسیاتک
مقدار حداکثر مجاز (PLR) بر اساس توافق نامه سطح خدمات - پارامتر a ۳٪
مقدار حداکثر تاخیر مجاز (Latency) بر اساس توافق نامه سطح خدمات - پارامتر b ۱۵۰ میلی ثانیه
مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم - پارامتر c ۰.۱۲۵
میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR) ۷۲ ساعت
 

میزان تلفات بسته‌ها (Packet Loss Ratio) PLR

 • به میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته‌های IP در طول شبکه خدمت دهنده اطلاق می‌شود و به روش ارسال بسته‌های ICMP به اندازه ۱۰۰ بایت و به تعداد ۱۰۰۰ عدد از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطه نهایی داخل شبکه خدمت دهنده و بر اساس میانگین نمونه‌برداری‌های متوالی Ping Test در طول یک ساعت و یا براساس سایر روش‌های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد، محاسبه می‌شود.
 

تاخیر (Latency)

 • متوسط زمانی که طول می‌کشد تا یک بسته IP در شبکه خدمت دهنده از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطه نهایی شبکه خدمت دهنده برسد. این پارامتر بر اساس میانگین نمونه‌برداری در دوره زمانی و یا بر اساس سایر روش‌های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد، محاسبه می‌شود.
 

پهنای باند تضمین شده CIR (Committed information Rate)

 • به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت گیرنده در دوره زمانی اطلاق می‌شود که همان ضریب اشتراک یک به هشت است.
 

میانگین زمان بازیابی یا تعمیر MTTR (Mean Time To Restore or Repair)

 • به میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت بر اساس توافق بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده اطلاق می‌شود.
 
در راستای الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تكاليف مجمعی شركت آسیاتک، "ماموريت‌ها، وظايف قانونی و رويه‌های حاكميت شركتی" با هدف شفافيت، حفظ حقوق سهامداران و ذينفعان، مسئوليت پذيری و پاسخگويی هيات مديره و حصول اطمينان از تداوم فعاليت، تدوين و به صورت مستمر به كليه شركت‌های زيرمجموعه ابلاغ مي‌گردد.
 

مواردی که مشمول جریمه نمی‌شوند:

 • قطعی ناشی از قوه قاهره (فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی. در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نیست.
 • قطعی‌هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.
 • قطعی‌هایی که در زمان Down Time باشد.
 • قطعی‌هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابجایی، آزمایش شبکه داخلی و ...)
 • قطعی‌هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.
 • قطعی‌های ناشی از عدم پرداخت صورت حساب
 • قطعی‌های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی‌صلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده است.

نکات قابل توجه:

 • لازم به ذکر است حسب ضوابط سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی، درخواست‌هایی قابل پیگیری است که مشکل از طریق تماس با مراکز تماس به شرکت آسیاتک گزارش داده شده باشد.
 • بر اساس مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم و مقررات، محاسبه توافق‌نامه سطح خدمات، یک ماه شمسی با فرض هر ماه ۳۰ روز است.