+ADSL2 VDSL TD-LTE OWA آسیاتل تماشاخونه باشگاه مشتریان

تمدید گواهینامه تعدادی از استانداردهای مستقر در سازمان


ممیزی مراقبتی اول استانداردهای ISO 9001:2015، ISO 10001-2-3-4:2018 و ISO 10015:2019 در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۷ و ۸ آبان ماه ۱۴۰۱ با حضور ۳ ممیز از طرف شرکت مرزبان کیفیت (نماینده رسمی IMQ ایتالیا در ایران) برگزار گردید. در طی ۵ نفر / روز ممیزی صورت گرفته، استقرار تمامی الزامات استانداردهای مذکور در دامنه تعیین شده برای شرکت انتقال داده‌های آسیاتک توسط ممیزین محرز شد و گواهینامه‌های مربوطه برای یک سال دیگر تمدید گردیدند. این موفقیت مرهون تلاش یکایک افرادی‌ست که با جدیت و تعهد برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات آسیاتک تلاش می‌نمایند و در این راه، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.