سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

خرید تجهیزات سیسکو


موضوع مناقصه: خرید تجهیزات سیسکو

مهلت دريافت اسناد مناقصه از ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه لغايت ساعت ۱۷:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲  

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲

تضمين شركت در مناقصه: يک فقره ضمانت نامه بانكی به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال پانصد میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده های آسياتک با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه

متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با معرفی نامه رسمی به ساختمان مركزی آسياتک واقع در خيابان ميرعماد، نبش كوچه دوازدهم، پلاک ٣٧ مراجعه نمايند.

جهت اطلاع رسانی سایر موارد مربوط به مناقصه درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مناقصه گر در معرفی نامه ضروری می باشد.

ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

مناقصه گران مي توانند برای كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلی ۱۷۷۳ تماس حاصل نمايند.