سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور دیتاسنتر فرودگاه پیام


شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام یک مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.
موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور دیتاسنتر فرودگاه پیام
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 19 دی ماه 1402
مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 17:00 روز چهارشنبه  مورخ 27 دی ماه 1402
تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي به مبلغ 18،000،000،000  ريال معادل یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طریق سایت آسیاتک به نشانی www.asiatech.ir  اقدام نمايند.
مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1774 تلفن همراه 09000900233 تماس حاصل نمايند.

مدارک:

اسناد مناقصه

پیش نویس قرارداد خرید

پیش نویس قرارداد نصب و راه اندازی