سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

فراخوان شناسایی پیمانکاران عمرانی برای اجرای پروژه در محدوده فرودگاه پیام


شرکت انتقال داده های آسیاتک تصمیم دارد به منظور اجرای پروژه عمرانی آتی خود در محدوده فرودگاه پیام ، نسبت به شناسایی پیمانکاران توانمند و فعال در این زمینه، اقدام نماید. در این راستا از شرکت های فعال در این زمینه که تمایل به همکاری با ما را دارند دعوت می گردد، رزومه و شرح سوابق کاری و امکانات خود را شامل و نه محدود به موارد زیر حداکثر تا تاریخ 1402/08/08 به آدرس ایمیل buy@asiatech.ir ارسال نمایند.

 

· رزومه و شرح سوابق کاری

· تصویر تمامی گواهی نامه های رتبه بندی و صلاحیت کاری معتبر

· گواهی نامه های مدیریت کیفیت، استاندارد ایمنی و بهداشتی، سیستم مدیریت محیط زیست و ...

· تصویر اساسنامه شرکت.

· تصویر روزنامه رسمی شرکت کننده، حاوی آخرین تغييرات مربوط به صاحبان امضای مجاز قرارداد و اسناد تعهدآور شرکت کننده که تاریخ آن اعتبار داشته باشد.

· ارائه تصویرگواهی ثبت نام مؤدیان مالياتی در نظام ماليات بر ارزش افزوده (در صورت ثبت نام در نظام مالياتی مذکور(

· هر گونه سابقه کار مرتبط که در ارزیابی آن شرکت، موثر باشد.

 

لازم به ذکر است که شرکت انتقال داده های آسیاتک نسبت به ارزیابی شرکت های شناسایی شده جهت تهیه لیست کوتاه خود اقدام می نماید و از بین شرکت های منتخب، مناقصه محدود مربوط به پروژه مذکور را برگزار می نماید.