سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

فراخوان تامین دستگاه کارتخوان اندرویدی


شرکت انتقال داده های آسیا تک (داده پردازی معتمد تیس) در راستای تامین دستگاه های کارتخوان اندرویدی خود در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال و دارای سابقه در زمینه تامین 10،000 دستگاه کارتخوان اندرویدی از طریق فراخوان اقدام نماید.

بنابراین از شرکت های فعال در زمینه تامین و تولید دستگاه های کارتخوان اندرویدی با مشخصات ذیل درخواست می شود در صورت تمایل نسبت به دریافت و تکمیل مستندات اقدام فرمایند.

 

مدارک:

اسناد مناقصه