سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

مزایده عمومی


شركت آسياتك در نظر دارد، 1/5 دانگ از 6 دانگ آپارتمان واقع در تهران، خیابان ستارخان، خیابان دریان نو، خیابان سوم ( شهید اکبری داریان) پلاک 60 را از طریق برگزاري مزایده عمومی براساس شرايط زير به فروش رساند.

موضوع مزایده: فروش ملک

مهلت دريافت اسناد مزایده: از ساعت 11 روز یک شنبه مورخ  12 شهریور ماه لغایت ساعت 11 روز یک شنبه مورخ 19 شهریور ماه 1402

مهلت بازدید از موضوع مزایده با تعیین وقت قبلی: از ساعت 13 روز یک شنبه مورخ  19 شهریور ماه لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 22 شهریور ماه 1402

مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 28 شهریور ماه 1402

تضمين شركت در مزایده: يك فقره چک طرح صیاد ثبت شده درسیستم بانکی به مبلغ  5.000.000.000 ریال معادل پنج میلیارد ريال در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مزایده

متقاضيان مي توانند بابت بازدید از ملک موضوع مزایده، ضمن هماهنگی قبلی با شماره تلفن 1544 داخلی 1774 به نشانی ملک مذکور مراجعه نمايند.

جهت اطلاع رسانی سایر موارد مربوط به مزایده درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مزایده گر در معرفی نامه ضروری می باشد.

ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است.