سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

مناقصه خرید میکروداکت فیبرنوری به شماره 04-140210


شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام یک مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.
موضوع مناقصه:  خرید میکروداکت فیبرنوری
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 14 دی ماه 1402
مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 17:00 روز چهار شنبه  مورخ 20 دی ماه 1402
تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي به مبلغ 60،000،000،000  ريال معادل شصت میلیارد ریال در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طریق مراجعه به سایت آسیاتک به نشانی www.asiatech.ir  اقدام نمايند.
مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1774 تلفن همراه 09000900233 تماس حاصل نمايند.

مدارک:

اسناد مناقصه

پیش نویس قرارداد