سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

مناقصه کف کاذب


شركت آسياتك در نظر دارد، نسبت به برگزاري مناقصه عام دو مرحله اي براساس شرايط زير اقدام نمايد.
موضوع مناقصه: خرید کف کاذب
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 23 دی ماه 1402
مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 16:00 روز چهار شنبه  مورخ 4 بهمن ماه 1402
تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكي یا چک طرح صیاد ثبت شده در سیستم بانکی  به مبلغ 2،000،000،000 ريال معادل دویست میلیون تومان در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طریق سایت آسیاتک به نشانی www.asiatech.ir  اقدام نمايند.
مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ١٥٤٤ داخلي 1746 تلفن همراه 09000900235 تماس حاصل نمايند.
 

مدارک:

اسناد مناقصه

پیش نویس قرارداد خرید تجهیزات

پیش نویس قرارداد نصب و راه اندازی