سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

مناقصه عمومی اجرای کانون ارزیابی و توسعه


شرکت انتقال داده های آسیاتک (سهامی عام) بمنظور شناسایی و ارزیابی شایستگی های تیم مدیریتی خود، در نظر دارد تا از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی واجد شرایط نسبت به برگزاری کانون های ارزیابی و توسعه مدیران اقدام نماید. از این رو متقاضیانی که تمایل به حضور و مشارکت در این فرایند مناقصه دارند دعوت بعمل می آورد تا ضمن دقت و توجه به موارد پیوست، اطلاعات خود را طی زمان مقرر به آدرس ذیل ارسال نمایند.

- مهلت دریافت اوراق شرایط مناقصه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول می باشد.
- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پاکت های پیشنهادی خود را به دو صورت فیزیکی به نشانی: تهران، خیابان میرعماد ، نبش کوچه دوازدهم ، ساختمان آسیاتک ، واحد منابع انسانی ، اداره آموزش و توسعه استعدادها و بصورت الکترونیکی به آدرس HR@asiatech.ir حداکثر تا ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ارسال نمایند. همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند از طریق تلفن ۱۵۴۴ داخلی های ۱۷۲۱-۱۷۱۹ اقدام نمایند.